Wat is het trekkingsrecht?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met of zonder beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura. Een pgb kan in drie verschillende regelingen worden aangevraagd, dit is sinds 2015 geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het is verder ook mogelijk een pgb te ontvangen via de zorgverzekering (Zvw-pgb). Patiënten kunnen met een pgb zelf hun hulpverleners en begeleiders kiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus, zo is de bedoeling, met het pgb de eigen zorg in eigen hand nemen.

Het trekkingsrecht houdt in dat het persoonsgebonden budget (pgb) niet meer op de eigen bankrekening gestort wordt, maar dat het SVB Servicecentrum PGB (SVB) direct aan de zorgverlener(s) uitbetaalt. De budgethouder geeft aan de SVB door welk bedrag aan uw zorgverleners moet worden uitbetaald.

 

Voor wie geldt het trekkingsrecht wel/niet?

Het trekkingsrecht geldt voor iedereen die:

  • een pgb krijgt van de gemeente (Wmo of Jeugdwet)
  • een pgb krijgt van het zorgkantoor (Wlz)

Het trekkingsrecht geldt niet voor mensen die een pgb van de zorgverzekeraar krijgen. Zij kunnen wel gebruik maken van diensten van de SVB.

Voor meer informatie over trekkingsrecht in het PGB klik hier