Social Impact

Toepassingen met behulp van het Common.Centz platform zijn o.a.:

Schuldpreventie

Schuldhulpverlening

Sociale Trekkingsrechten

Armoedebeleid