Schuldpreventie

Buyproxy levert een betaaldienst gebaseerd op “geoormerkt” geld. Klanten openen bij Buyproxy een rekening en ontvangen een betaalpas.

Klanten kunnen met hun pas bij alle betaalautomaten betalen en bij alle geldautomaten geld opnemen van hun rekening. Klanten kunnen geld aan elkaar ter beschikking stellen zonder het te hoeven overboeken en voorwaarden verbinden aan de besteding van het ter beschikking gestelde geld.

 

Probleem:

vicieuze cirkels in aanpak van schulden

Oplossing:

vicieuze cirkels doorbreken met geoormerkt geld

 

Geoormerkt geld

Grip op inkomsten

Grip op betaling van vaste lasten

 

Grip op bestedingen

 

 

 

Voor wie?

 • Iedereen die meer inzicht wil in zijn uitgaven en zijn uitgaven beter wil beheersen
 • Iedereen die niet in staat is op een goede manier met geld om te gaan
 • Gemeenten die het geld uit bijzondere financiële regelingen goed gebruikt willen zien
 • Organisaties die effectieve (financiële) hulp willen verlenen
 • Ouders die hun kinderen stapsgewijs willen leren omgaan met geld
 • Partijen die “in natura” hulp willen verlenen en de ontvanger toch keuzevrijheid willen laten
 • Leveranciers die extra zekerheden willen over betaling van de rekening
 • Schuldeisers die extra zekerheid willen over aflossing van de openstaande schuld
 • Schuldhulpverleners die de noodzaak zien gemaakte afspraken over uitgaven beter te borgen
Voor wat?

 • Men kan met zichzelf afspreken ergens een bepaald bedrag aan te besteden en niet meer
 • Men kan iemand in staat stellen namens hem/haar betalingen te doen
 • Als groep gezamenlijk betalingen doen
 • Men kan een bedrag ter beschikking stellen aan een ander voor een specifiek bestedingsdoel
 • Men kan een bijdrage of sponsoring ontvangen voor een specifiek bestedingsdoel
 • Men kan een garantie afgeven aan een leverancier voor betaling van een rekening
 • Men kan en garantie afgeven aan een schuldeiser voor aflossing van een openstaande schuld

 

 

 

Waarom is dat bijzonder?

Het gebruik van geoormerkt geld, waarmee geld kan worden bestemd voor een eigen bestedingsdoel of geld kan worden geblokkeerd voor besteding door een derde, introduceert twee financiële noviteiten:

 1. Geld dat wordt geoormerkt voor een bepaald bestedingsdoel is niet meer vrij opvorderbaar in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT), ondanks dat het nog op de eigen rekening staat. Het geld moet na oormerken voor het genoemde bestedingsdoel worden aangewend.
 2. Geld dat wordt toegekend aan een ander blijft op de eigen rekening staan tot die ander het heeft gebruikt voor een betaling. Er kan echter niet langer zelf worden besloten over de uitgave ervan, die beslissingsvrijheid is overgedragen aan die ander, de ontvangen van een zogenoemd “transactierecht”.

 

 

Meer informatie? Klik op de betreffende vraag.

 1. Waar wordt mijn geld bewaard?
 2. Wie houden toezicht?
 3. Kan ik mijn geld direct opnemen?
 4. Kan er beslag worden gelegd op mijn geld?
 5. Wat gebeurt er als Buyproxy failliet gaat?