Pilot Humanitas Utrecht

Stichting Welmoede ontwikkelt voor en samen met Vereniging Humanitas een pop-up display ten behoeve van een financiële APK aan alle huishoudens op het gebied van persoonlijke uitgaven. Vereniging Humanitas heeft op het gebied van schuldhulpverlening lange en juiste ervaring en praktische kennis om mensen te begeleiden in hun zoektocht naar financiële zelfredzaamheid. In combinatie met de financiële tools aangeboden door Stichting Welmoede aan de vrijwilligersorganisaties krijgt de hulpvrager een optimale begeleiding. Vereniging Humanitas streeft er naar dat alle huishoudens in Nederland hun thuisadministratie op orde kunnen houden of krijgen.

 

De specifieke doelgroepen waarmee Vereniging Humanitas in contact wil komen zijn:

  • Mensen die moeite hebben om mee te doen met de maatschappij;
  • Mogelijk bereikbare groepen van mensen met financiele problemen;
  • Jongvolwassenen (18-/18+) ter preventie van schulden.

De uitkomst van de financiële APK moet waarde hebben voor alle betrokkenen, ook voor huishoudens die niet direct tot de doelgroep behoren. De uitkomst mag niet stigmatiserend zijn en heeft primair tot doel de vrijwilliger met de doelgroep (blijvend) in contact te laten komen.

Het projectteam onderzoekt of een financieel APK, mede gebaseerd op een geautomatiseerde bankafschrift analyse, die wordt toegepast via de wijkcentra in verschillende gemeenten, bibliotheken en campussen van het voortgezet onderwijs, de mensen voldoende aanleiding beidt om bij financiële problemen hulp te zoeken bij Vereniging Humanitas. Zodra aangetoond is dat deze aanleiding er in voldoende mate is, zal Vereniging Humanitas de aldus beproefde instrumenten en aanpak landelijk inzetten.