Pilot Budgetbeheer Hilversum

De gemeente Hilversum is op 1 juni 2019 gestart gestart met de pilot common.centz ten behoeve van inwoners van de gemeente die te maken hebben met, of het risico lopen te maken te krijgen met persoonlijke schulden of betalingsproblemen.

Buyproxy stelt daartoe de volgende diensten ter beschikking t.b.v. ondersteuning en uitvoering van deze pilot met als doel primair het voorkomen van (nieuwe) betalingsachterstanden en oplopende schulden. En secundair op vermindering van bestaande schulden:

 • Budgetbeheer
  De dienst bestaat uit intake, budgetbeheer (zijnde doorbetaling vaste lasten, doorbetaling overige lasten, reserveringen en doorbetaling leefgeld), betalingsverkeer, rapportages en het gebruik van de app en portal.
 • Intake
  Buyproxy plant een intakegesprek in met de nieuwe cliënten die door de Gemeente Hilversum worden aangemeld voor budgetbeheer. Tijdens deze intake wordt vastgesteld wat de kandidaat client wil en kan bereiken met de pilot. Daarnaast worden de voorwaarden voor deelname aan de pilot besproken.
 • Budgetplan
  Opstellen, uitvoeren en braken van het budgetplan. Dit budgetplan is gebaseerd op de eerder vastgestelde doelen en is passend binnen de financiele mogelijkheden van de client. Voor de uitvoering van het budgetplan wordt door Buyproxy gebruik gemaakt van geoormerkt geld.
  Buyproxy ondersteunt de client bij het op orde ouden van zijn/haar budgetplan.Buyproxy opent een beheerrekening op naam van de client waarop het inkomen binnenkomt. Buyproxy mag namens client betalingen verrichten en inkomsten en andere gelden ontvangen.
  Buyproxy kan alle handelingen verrichten voor zover die nodig zijn voor een goed beheer van het budget van de cliënt en het voorkomen van kosten ten laste van client.

Buyproxy beschikt over een geldige vergunning als vrijgestelde betaaldienstverlener.