Armoedebeleid

Doel van het project Common.Centz is om de schuldhulpverlening door vrijwilligers van landelijk opererende organisaties op landelijke schaal te versterken. Het resultaat is meerledig: door verbeteren van de bereikbaarheid van de doelgroep en toepassen van effectieve instrumenten wordt de slagkracht van de vrijwilligersorganisaties vergroot en wordt daarna een substantieel bijdrage geleverd aan de bestrijding van de armoede in Nederland.

Daarnaast willen de samenwerkende organisaties een preventieve rol spelen in armoedebestrijding door te onderzoeken of men tijdig kan adviseren m.b.t. thuisadministratie, besparingen in huishoudelijk bestedingen, preventie van (oplopende) schulden en bevorderen van sociale inclusie zonder stigmatisering.

De vrijwilligers kunnen de gebruikers helpen door gewenste grenzen in te stellen met betrekking tot de besteding van zijn of haar geld. Het platform stelt de vrijwilliger in staat meer schuldenaren intensiever en beter te begeleiden.

Het oormerken van geld vindt al plaats op het moment van ontvangst van salaris, uitkering of toeslag. Dat is het moment dat de gebruiker financiële “ruimte” ervaart en niet op het moment van de betaling, wanneer de gebruiker vaak “schaarste” ervaart. Op deze manier wordt voorkomen dat het geld wordt uitgegeven aan de kosten van het hebben van schulden en gemiste betalingen waardoor men terecht komt in een schuldenspiraal.