Maatschappelijk probleem

We kunnen allemaal tegen dingen aanlopen zoals scheiding, baanverlies of periodes van minder inkomen. Het risico bestaat dat men terecht komt in een cyclus van stapelende schulden en er is weinig hulp voor diegenen die hierin vastlopen.

Voor degenen die in de schulden zitten betekent dit dat inkomsten en toeslagen voornamelijk worden uitgegeven aan de kosten van het hebben van schulden en gemiste betalingen. Dit veroorzaak een schuldenspiraal met alle gevolgen vandien.

 

Oplossing

Buyproxy creëert ademruimte voor mensen met schulden. Buyproxy creëert een systeem dat geld toekent aan een specifiek gebruik. Dit betekent dat geld normaal uitgegeven kan worden, maar achter de schermen begrensd is aan het zomaar overal aan uitgeven. Schuldenkosten kunnen daardoor worden beheerst en tijdig worden terugbetaald zonder dat het invloed heeft op de kernkwaliteit van het leven.

 

Middel

Het huidige schuldensysteem is gebaseerd op geld dat volledig omkeerbaar is. Wat Buyproxy doet is geld beperken, zodat het alleen gebruikt kan worden voor speciale doeleinden. Hiermee wordt het stigma vermeden van gegeven geld en wordt tegelijkertijd het geld op een verantwoorde manier gebruikt.

Door een account te creëren waarbij rechten worden toegewezen over het geld zodat het uitsluitend uitgegeven kan worden:

  • door een specifiek persoon
  • voor specifieke doeleinden
  • in een bepaald tijdsbestek